34/34 - 41/33 - 26/56 = ? Scăderea fracțiilor ordinare, calculator online, cum se face operația de scădere explicat în detaliu. Răspunsul, scris în trei moduri. Ca fracție subunitară negativă (numărătorul < numitorul). Ca număr zecimal. Ca procentaj.

34/34 - 41/33 - 26/56 = ?

Simplificăm operația

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă:

Pentru a simplifica de tot o fracție, la forma echivalentă cea mai simplă: împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.


* De ce încercăm să simplificam fracțiile?


Prin scăderea valorilor numărătorilor și numitorilor fracțiilor calculele sunt mai ușor de efectuat.


O fracție complet simplificată este una cu cel mai mic numărător și numitor posibil, una care nu mai poate fi simplificată și se numește fracție ireductibilă.

* * *

Fracția: 34/34 = (34 : 34)/(34 : 34) = 1/1 = 1


Fracția: - 41/33 este deja complet simplificată, la forma cea mai simplă, ireductibilă.
Numătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
41 este număr prim
33 = 3 × 11
CMMDC (41; 3 × 11) = 1


Fracția: - 26/56 = - (2 × 13)/(23 × 7) = - ((2 × 13) : 2)/((23 × 7) : 2) = - 13/28Rescriem operația simplificată echivalentă:

34/34 - 41/33 - 26/56 =


1 - 41/33 - 13/28

Rescriem fracțiile supraunitare:

O fracție supraunitară: valoarea numărătorului este mai mare decât sau egală cu valoarea numitorului.

O fracție subunitară: valoarea numărătorului este mai mică decât valoarea numitorului.


Fiecare fracție supraunitară va fi rescrisă ca un număr întreg și o fracție subunitară, ambele având același semn: împarte numărătorul la numitor și notează câtul si restul împărțirii, așa cum se vede mai jos.


De ce rescriem fracțiile supraunitare?

Prin reducerea valorii numărătorului unei fracții, calculele cu fracția respectivă devin mai ușor de efectuat.

* * *

Fracția: - 41/33


- 41 : 33 = - 1 și restul = - 8 => - 41 = - 1 × 33 - 8


- 41/33 = ( - 1 × 33 - 8)/33 = ( - 1 × 33)/33 - 8/33 = - 1 - 8/33Rescriem operația simplificată echivalentă:

1 - 41/33 - 13/28 =


1 - 1 - 8/33 - 13/28 =


- 8/33 - 13/28

Efectuează operația de calcul cu fracții.

Pentru a aduna sau a scădea fracții avem nevoie ca acestea să aibă numitori egali (același numitor comun).

Pentru a putea efectua operația cu fracții, trebuie:


1) să găsim numitorul lor comun


2) apoi să calculăm factorul de amplificare al fiecărei fracții


3) la final să aducem fracțiile la același numitor prin amplificarea lor la forme echivalente, toate având același numitor comun


* Numitorul comun nu e altul decât cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor (CMMMC).


CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor cu care lucrăm.


1) Găsește numitorul comun
Calculăm CMMMC al numitorilor:

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


33 = 3 × 11


28 = 22 × 7


Înmulțim toți factorii primi unici, astfel: dacă sunt factori primi care se repetă îi luăm doar o singură dată, și doar pe aceia care au cel mai mare exponent.


CMMMC (33; 28) = 22 × 3 × 7 × 11 = 9242) Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

Împarte CMMMC la numitorul fiecărei fracții.


- 8/33 : 924 : 33 = (22 × 3 × 7 × 11) : (3 × 11) = 28


- 13/28 : 924 : 28 = (22 × 3 × 7 × 11) : (22 × 7) = 33


3) Aducem fracțiile la același numitor comun:

Amplificăm fiecare fracție în parte: îi înmulțim atât numărătorul cât și numitorul cu factorul ei de amplificare, calculat la punctul 2, mai sus. În acest fel toate fracțiile vor avea același numitor.


Apoi păstrăm numitorul comun și lucrăm doar cu numărătorii fracțiilor.


- 8/33 - 13/28 =


- (28 × 8)/(28 × 33) - (33 × 13)/(33 × 28) =


- 224/924 - 429/924 =


( - 224 - 429)/924 =


- 653/924


Simplifică fracția la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă:

Pentru a simplifica de tot o fracție, la forma echivalentă cea mai simplă: împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.


O fracție complet simplificată este una cu cel mai mic numărător și numitor posibil, una care nu mai poate fi simplificată și se numește fracție ireductibilă.


- 653/924 este deja complet simplificată, la forma cea mai simplă, ireductibilă.


Numătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:

653 este număr prim

924 = 22 × 3 × 7 × 11


CMMDC (653; 22 × 3 × 7 × 11) = 1Rescrie fracția

Ca număr zecimal:

Pur și simplu împarte numărătorul la numitor, fără rest, după cum se vede mai jos:


- 653/924 =


- 653 : 924 ≈


- 0,70670995671 ≈


- 0,71

Ca procentaj:

O valoare procentuală p% este egală cu fracția: p/100, pentru orice număr zecimal p. Trebuie așadar să schimbăm forma numărului obținut mai sus, pentru a avea un numitor de 100.


Pentru a face asta, înmulțim numărul cu fracția 100/100.


Valoarea fracției 100/100 = 1, deci înmulțind numărul cu această fracție rezultatul nu se schimbă, ci doar forma.


- 0,70670995671 =


- 0,70670995671 × 100/100 =


( - 0,70670995671 × 100)/100 =


- 70,670995670996/100


- 70,670995670996% ≈


- 70,67%Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă:
(numărătorul < numitorul)
34/34 - 41/33 - 26/56 = - 653/924

Ca număr zecimal:
34/34 - 41/33 - 26/56 ≈ - 0,71

Ca procentaj:
34/34 - 41/33 - 26/56 ≈ - 70,67%

Cum sunt scrise numerele pe site-ul nostru web: punctul '.' e folosit ca separator de mii; virgula ',' e folosită ca separator zecimal; numerele sunt rotunjite la maximum 12 zecimale (dacă e cazul). Setul de simboluri utilizate pe site-ul nostru: / linia fracției; : împărțire; × înmulțire; + plus (adunarea); - minus (scăderea); = egal; ≈ aproximativ egal.

Mai multe operații de acest fel:

Cum se adună fracțiile ordinare:
44/37 + 46/40 - 31/68

Adună fracții ordinare, calculator online:

Adunări de fracții: cele mai recente fracții care au fost adunate de utilizatori

Adună fracțiile: 34/34 - 41/33 - 26/56 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 59/7.654 + 8.147/78 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 67/397.456 + 11 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 45/66 + 9/15 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 40/99 - 43/300 - 66/35 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 79/903 - 121.330/7 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 23/54.120 + 27 = ? 22 sep, 10:18 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 63/18 - 35/1.731 + 16 = ? 22 sep, 10:17 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 49/16.665 - 101/20 = ? 22 sep, 10:17 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 71/235.306 + 67/13 = ? 22 sep, 10:17 EET (UTC +2)
Toate operațiile de adunare a fracțiilor

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?


Citește restul articolului, aici > Cum se adună fracțiile obișnuite

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă ale fracțiilor, amplificarea și simplificarea


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor ordinare


(7) Scăderea fracțiilor ordinare


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare


(9) Fracțiile ca numere raționale