3 + 2/63 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
3 + 2/63

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 2/63 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
63 = 32 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


3 + 2/63 = 3 2/63

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

3 + 2/63 =


(3 × 63)/63 + 2/63 =


(3 × 63 + 2)/63 =


191/63

Ca număr zecimal:

3 + 2/63 =


3 + 2 : 63 ≈


3,031746031746 ≈


3,03

Ca procentaj:

3,031746031746 =


3,031746031746 × 100/100 =


(3,031746031746 × 100)/100 =


303,174603174603/100


303,174603174603% ≈


303,17%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
3 + 2/63 = 3 2/63

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
3 + 2/63 = 191/63

Ca număr zecimal:
3 + 2/63 ≈ 3,03

Ca procentaj:
3 + 2/63 ≈ 303,17%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 10/9 + 9/69

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

3 + 2/63 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
7/8 + 2/5 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
- 32/38 + 19/39 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
13/20 - 20/31 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
- 312/10 - 7/11 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
7 + 4/8 + 5 + 6/8 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
1/9 + 6/27 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
80/9 - 9/11 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
52/17 + 37/63 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
5 - 5/19 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
- 85/4.545 + 64/17 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
5 - 5/19 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
455 - 185/455 + 185 + 54 + 91 + 54 + 91 + 39 = ? 11 iul, 05:33 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: