174/4.232 + 7 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

174/4.232 + 7 = ?

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Pentru a simplifica o fracție: împarte atât numărătorul cât și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

Fracția: 174/4.232 = (2 × 3 × 29)/(23 × 232) = ((2 × 3 × 29) : 2)/((23 × 232) : 2) = 87/2.116;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

174/4.232 + 7 =


87/2.116 + 7 =


7 + 87/2.116

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


7 + 87/2.116 = 7 87/2.116

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

7 + 87/2.116 =


(7 × 2.116)/2.116 + 87/2.116 =


(7 × 2.116 + 87)/2.116 =


14.899/2.116

Ca număr zecimal:

7 + 87/2.116 =


7 + 87 : 2.116 ≈


7,041115311909 ≈


7,04

Ca procentaj:

7,041115311909 =


7,041115311909 × 100/100 =


(7,041115311909 × 100)/100 =


704,111531190926/100


704,111531190926% ≈


704,11%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
174/4.232 + 7 = 7 87/2.116

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
174/4.232 + 7 = 14.899/2.116

Ca număr zecimal:
174/4.232 + 7 ≈ 7,04

Ca procentaj:
174/4.232 + 7 ≈ 704,11%

Mai multe operații de acest fel:

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 179/4.240 - 16/6


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

174/4.232 + 7 = ? 16 aug, 09:13 EET (UTC +2)
- 69/34 - 145/24 = ? 16 aug, 09:13 EET (UTC +2)
11/22 - 34/11 = ? 16 aug, 09:13 EET (UTC +2)
15/8 - 13/334 - 90/8 = ? 16 aug, 09:13 EET (UTC +2)
10/18 - 15/17 = ? 16 aug, 09:13 EET (UTC +2)
5/10 + 53/100 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
14/3.914 + 61 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
27/63 + 24/65 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
10/24 - 4/12 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
16/2.116 + 23.625/23 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
- 100/77 - 87/58 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
108/159 - 174/92 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
- 60/9.969 + 110/6 = ? 16 aug, 09:12 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă, amplificarea și simplificarea fracțiilor


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(7) Scăderea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare (simple)


(9) Fracții, teorie: numere raționale