161/8 - 29/3 = ? Calculator pentru scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultatul explicat în detaliu

Operația (cu fracții ordinare) executată:
161/8 - 29/3

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 161/8 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
161 = 7 × 23;
8 = 23;


Fracția: - 29/3 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
29 e număr prim;
3 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 161/8


161 : 8 = 20 și rest = 1 => 161 = 20 × 8 + 1


161/8 = (20 × 8 + 1)/8 = (20 × 8)/8 + 1/8 = 20 + 1/8;

Fracția: - 29/3


- 29 : 3 = - 9 și rest = - 2 => - 29 = - 9 × 3 - 2


- 29/3 = ( - 9 × 3 - 2)/3 = ( - 9 × 3)/3 - 2/3 = - 9 - 2/3;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

161/8 - 29/3 =


20 + 1/8 - 9 - 2/3 =


11 + 1/8 - 2/3

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


8 = 23;


3 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (8; 3) = 23 × 3 = 24


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/8 este 24 : 8 = (23 × 3) : 23 = 3;


Pt. fracția: - 2/3 este 24 : 3 = (23 × 3) : 3 = 8;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

11 + 1/8 - 2/3 =


11 + (3 × 1)/(3 × 8) - (8 × 2)/(8 × 3) =


11 + 3/24 - 16/24 =


11 + (3 - 16)/24 =


11 - 13/24

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 13/24 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


13 e număr prim;


24 = 23 × 3;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

11 - 13/24 =


(11 × 24)/24 - 13/24 =


(11 × 24 - 13)/24 =


251/24

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


251 : 24 = 10 și rest = 11 =>


251 = 10 × 24 + 11 =>


251/24 =


(10 × 24 + 11)/24 =


(10 × 24)/24 + 11/24 =


10 + 11/24 =


10 11/24

Ca număr zecimal:

10 + 11/24 =


10 + 11 : 24 ≈


10,458333333333 ≈


10,46

Ca procentaj:

10,458333333333 =


10,458333333333 × 100/100 =


(10,458333333333 × 100)/100 =


1.045,833333333333/100


1.045,833333333333% ≈


1.045,83%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
161/8 - 29/3 = 251/24

Ca fracție mixtă:
161/8 - 29/3 = 10 11/24

Ca număr zecimal:
161/8 - 29/3 ≈ 10,46

Ca procentaj:
161/8 - 29/3 ≈ 1.045,83%

Cum se adună fracțiile ordinare:
168/11 + 39/5

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

161/8 - 29/3 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
6/9 + 9/10 + 17 + 30 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
29/950 + 905.415/22 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
1/21 + 15 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
20/27 + 5/9 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
- 14/22 + 10/18 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/256 - 1/512 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
19/7 + 5/49 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
- 11/5 - 13/24.917 + 8 - 5/21 - 2.718/103.105 + 10 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
7/717 + 13 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
- 6/36 + 6/49 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
10/10 + 7/8 + 9/14 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
- 251/28 + 21/9 + 18/5 + 57/12 - 16/14 - 18/7 = ? 11 iul, 04:44 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: