12/145 + 27 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
12/145 + 27

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 12/145 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
12 = 22 × 3;
145 = 5 × 29;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


27 + 12/145 = 27 12/145

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

27 + 12/145 =


(27 × 145)/145 + 12/145 =


(27 × 145 + 12)/145 =


3.927/145

Ca număr zecimal:

27 + 12/145 =


27 + 12 : 145 ≈


27,08275862069 ≈


27,08

Ca procentaj:

27,08275862069 =


27,08275862069 × 100/100 =


(27,08275862069 × 100)/100 =


2.708,275862068966/100


2.708,275862068966% ≈


2.708,28%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
12/145 + 27 = 27 12/145

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
12/145 + 27 = 3.927/145

Ca număr zecimal:
12/145 + 27 ≈ 27,08

Ca procentaj:
12/145 + 27 ≈ 2.708,28%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 21/156 - 35/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

12/145 + 27 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
6/11 + 1/2 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
7/2 - 23/9 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 4/765 + 97 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
2/6 - 6/5 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 1/578 - 3/4 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
1/8 - 1/15 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 13/48 + 16/853 + 100/6 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 30/10 - 6/9 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 9/94 - 23/9 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 25/38 + 37/35 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
- 10/5.484 + 7 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
61/12 - 19/6 - 7/4 = ? 11 aug, 21:43 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: