1/9 + 5/9 + 11/18 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/9 + 5/9 + 11/18

Aceste fracții au același numitor, lucrăm doar cu numărătorii:

1/9 + 5/9 = 6/9;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

1/9 + 5/9 + 11/18 =


11/18 + 6/9

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 11/18 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
11 e număr prim;
18 = 2 × 32;


Fracția: 6/9 = (2 × 3)/32 = ((2 × 3) : 3)/(32 : 3) = 2/3;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

11/18 + 6/9 =


11/18 + 2/3

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


18 = 2 × 32;


3 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (18; 3) = 2 × 32 = 18


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 11/18 este 18 : 18 = 1;


Pt. fracția: 2/3 este 18 : 3 = (2 × 32) : 3 = 6;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

11/18 + 2/3 =


(1 × 11)/(1 × 18) + (6 × 2)/(6 × 3) =


11/18 + 12/18 =


(11 + 12)/18 =


23/18

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

23/18 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


23 e număr prim;


18 = 2 × 32;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


23 : 18 = 1 și rest = 5 =>


23 = 1 × 18 + 5 =>


23/18 =


(1 × 18 + 5)/18 =


1 + 5/18 =


1 5/18

Ca număr zecimal:

1 + 5/18 =


1 + 5 : 18 ≈


1,277777777778 ≈


1,28

Ca procentaj:

1,277777777778 =


1,277777777778 × 100/100 =


(1,277777777778 × 100)/100 =


127,777777777778/100


127,777777777778% ≈


127,78%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/9 + 5/9 + 11/18 = 23/18

Ca fracție mixtă:
1/9 + 5/9 + 11/18 = 1 5/18

Ca număr zecimal:
1/9 + 5/9 + 11/18 ≈ 1,28

Ca procentaj:
1/9 + 5/9 + 11/18 ≈ 127,78%

Cum se adună fracțiile ordinare:
10/14 - 9/15 + 13/23

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 12/2.251 - 57/72 + 85/22 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
1/9 + 5/9 + 11/18 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
10.227/9 + 13/20.171 + 20.176/9 - 20/3 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 17/301 - 66/5 - 9/122 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
18/20.026 + 21/20.023 - 15/32 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 37/3.723 - 49/9 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 23/31 - 11/31 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 8/87 + 15/139 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
80/5 - 4/16 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
85/29 + 21/73 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
34/42 - 8/15 + 8/19 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 12/929 + 52/12 = ? 25 sep, 02:40 EET (UTC +2)
- 17/166 - 19/3 = ? 25 sep, 02:39 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: