1/67 + 10 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
1/67 + 10

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


10 + 1/67 = 10 1/67

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

10 + 1/67 =


(10 × 67)/67 + 1/67 =


(10 × 67 + 1)/67 =


671/67

Ca număr zecimal:

10 + 1/67 =


10 + 1 : 67 ≈


10,014925373134 ≈


10,01

Ca procentaj:

10,014925373134 =


10,014925373134 × 100/100 =


(10,014925373134 × 100)/100 =


1.001,492537313433/100


1.001,492537313433% ≈


1.001,49%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
1/67 + 10 = 10 1/67

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
1/67 + 10 = 671/67

Ca număr zecimal:
1/67 + 10 ≈ 10,01

Ca procentaj:
1/67 + 10 ≈ 1.001,49%

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 4/76 + 16/3

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

1/67 + 10 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
3/5 - 4/9 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 75/29 - 33/22 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 5/14 - 30/6 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 37/20 - 155/9 - 27/4 - 16/7 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 32/63 + 37/50 + 46/24 - 73/30 - 42/28 - 56/30 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
23/2 + 9/4 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
3/5 - 4/9 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 9/4 - 8/16 - 10/9 + 10/11 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
14/121.087 + 10/722 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
- 11/21 - 13/38 - 10/144 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
40/418 - 21/14 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
1/12 + 3/16 + 7/24 = ? 25 sep, 03:41 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: