- 28/409 + 599/27 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 28/409 + 599/27

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 28/409 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
28 = 22 × 7;
409 e număr prim;


Fracția: 599/27 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
599 e număr prim;
27 = 33;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 599/27


599 : 27 = 22 și rest = 5 => 599 = 22 × 27 + 5


599/27 = (22 × 27 + 5)/27 = (22 × 27)/27 + 5/27 = 22 + 5/27;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 28/409 + 599/27 =


- 28/409 + 22 + 5/27 =


22 - 28/409 + 5/27

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


409 e număr prim;


27 = 33;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (409; 27) = 33 × 409 = 11.043


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 28/409 este 11.043 : 409 = (33 × 409) : 409 = 27;


Pt. fracția: 5/27 este 11.043 : 27 = (33 × 409) : 33 = 409;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

22 - 28/409 + 5/27 =


22 - (27 × 28)/(27 × 409) + (409 × 5)/(409 × 27) =


22 - 756/11.043 + 2.045/11.043 =


22 + ( - 756 + 2.045)/11.043 =


22 + 1.289/11.043

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

1.289/11.043 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


1.289 e număr prim;


11.043 = 33 × 409;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


22 + 1.289/11.043 = 22 1.289/11.043

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

22 + 1.289/11.043 =


(22 × 11.043)/11.043 + 1.289/11.043 =


(22 × 11.043 + 1.289)/11.043 =


244.235/11.043

Ca număr zecimal:

22 + 1.289/11.043 =


22 + 1.289 : 11.043 ≈


22,116725527483 ≈


22,12

Ca procentaj:

22,116725527483 =


22,116725527483 × 100/100 =


(22,116725527483 × 100)/100 =


2.211,672552748347/100


2.211,672552748347% ≈


2.211,67%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
- 28/409 + 599/27 = 22 1.289/11.043

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 28/409 + 599/27 = 244.235/11.043

Ca număr zecimal:
- 28/409 + 599/27 ≈ 22,12

Ca procentaj:
- 28/409 + 599/27 ≈ 2.211,67%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 37/421 - 609/31

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 28/409 + 599/27 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 34/14 + 18/18 - 21/12 + 14/21 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 413/81.620 - 15/17 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 14/240 - 43/22 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
3/115 + 22 - 7/33 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 27/8 - 535/71 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
39/5.058 + 84/3 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
9/10 + 1/15 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
13/16 + 69/105 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 4/12 - 5/19 + 9/25 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
- 23/60 + 635.526/47 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
30/727 + 45/8 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
24/26 - 12/37 = ? 11 aug, 22:55 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: