- 10/3 + 7/71 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 10/3 + 7/71

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 10/3 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
10 = 2 × 5;
3 e număr prim;


Fracția: 7/71 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
71 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: - 10/3


- 10 : 3 = - 3 și rest = - 1 => - 10 = - 3 × 3 - 1


- 10/3 = ( - 3 × 3 - 1)/3 = ( - 3 × 3)/3 - 1/3 = - 3 - 1/3;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 10/3 + 7/71 =


- 3 - 1/3 + 7/71

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


3 e număr prim;


71 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3; 71) = 3 × 71 = 213


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 1/3 este 213 : 3 = (3 × 71) : 3 = 71;


Pt. fracția: 7/71 este 213 : 71 = (3 × 71) : 71 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 3 - 1/3 + 7/71 =


- 3 - (71 × 1)/(71 × 3) + (3 × 7)/(3 × 71) =


- 3 - 71/213 + 21/213 =


- 3 + ( - 71 + 21)/213 =


- 3 - 50/213

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 50/213 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


50 = 2 × 52;


213 = 3 × 71;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 3 - 50/213 = - 3 50/213

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 3 - 50/213 =


( - 3 × 213)/213 - 50/213 =


( - 3 × 213 - 50)/213 =


- 689/213

Ca număr zecimal:

- 3 - 50/213 =


- 3 - 50 : 213 ≈


- 3,234741784038 ≈


- 3,23

Ca procentaj:

- 3,234741784038 =


- 3,234741784038 × 100/100 =


( - 3,234741784038 × 100)/100 =


- 323,474178403756/100


- 323,474178403756% ≈


- 323,47%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
- 10/3 + 7/71 = - 3 50/213

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 10/3 + 7/71 = - 689/213

Ca număr zecimal:
- 10/3 + 7/71 ≈ - 3,23

Ca procentaj:
- 10/3 + 7/71 ≈ - 323,47%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 17/6 - 15/80

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

- 10/3 + 7/71 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
13/19 + 16/31 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 27/48 + 32/48 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
28/4.187 - 56/85 - 25/174 - 53/39 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 32/40 - 49/26 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 14/42 + 17/221 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
1.751/18 + 84/30 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 52/529 - 12/4 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
23/49 + 17/93 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 19/7.239 - 131/16 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 26/32 + 27/85 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
21/12 + 23/19 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
- 1/7 - 5/6 = ? 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: