Fracții: teorie și calculatoare online. Efectuează automat operații matematice cu fracții, însoțite de explicații detaliate. Învață văzând și făcând, prin sute de mii sau chiar milioane de exemple rezolvate pas cu pas

Ce reprezintă fracțiile ordinare?

Dacă avem de impărțit în mod egal 6 mere la 3 copii, atunci efectuăm operația:

 • 6 : 3 = 2
 • astfel știm că fiecare copil va primi 2 mere.

Dacă va trebui să împărțim în mod egal 2 mere la 3 copii, atunci trebuie rezolvată împărțirea:

 • 2 : 3 = ?
 • această operație nu are soluție în mulțimea numerelor naturale;
 • totuși vom putea efectua împărțirea merelor cu ajutorul cuțitului: cantitatea de măr pentru fiecare copil va fi definită cu ajutorul fracției 2/3
 • toate cazurile asemănătoare conduc la fracții.

Fracțiile se formează prin diviziune:

 • fiecare fracție are forma a/b
 • "a" este numărătorul, scris deasupra liniei fracției;
 • "b" este numitorul, scris sub linia fracției; "b" nu poate fi zero;
 • "b" ne arată în câte părți egale a fost împărțit "a";
 • valoarea fracției se calculează împărțind numărătorul, "a", la numitor, "b":
 • "a" : "b"
 • aceste fracții, în care atât numărătorul cât și numitorul sunt numere întregi, se numesc fracții ordinare.

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: